Regulamin serwisu

 1. Podczas przyjmowania sprzętu do serwisu zostaje wydana karta naprawy.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i dokonuje ich archiwizacji tylko na wyraźną prośbę klienta.
 3. Jeśli naprawa tego wymaga, serwis jest upoważniony do aktualizacji sterowników i BIOS-u oraz instalacji dodatkowego oprogramowania.
 4. Ślady uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych itp. oraz używanie nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych dyskwalifikują sprzęt z naprawy gwarancyjnej udzielanej przez serwis.
 5. Serwis nie udziela gwarancji na sprzęt po zalaniu, który udało się naprawić.
 6. Serwis nie odpowiada za legalność oprogramowania i danych zawartych na nośnikach dostarczonych do serwisu. Serwis gwarantuje poufność danych zawartych na nośnikach dostarczonych ze sprzętem.
 7. Serwis zastrzega sobie prawo zwrotu klientowi nienaprawionego sprzętu w przypadku braku dostępnych części lub wystąpienia innych czynników niezależnych od serwisu.
 8. W przypadku rezygnacji z naprawy po przyjęciu sprzętu do serwisu klient nie zostanie obciążony kosztem diagnozy.
 9. W przypadku rezygnacji z naprawy po uzgodnieniu kosztów i potrzebnych części klient zostanie obciążony kosztem dotychczasowego postępowania oraz zamówionych lub zakupionych części.
 10. W przypadku napraw pogwarancyjnych czas gwarancji na naprawę wynosi 3 miesiące, w innych przypadkach klient zostaje poinformowany o innym terminie w wiadomości e-mail
 11. Wycena każdego zlecenia zostaje określona indywidualnie po rozpoznaniu usterki.
 12. Po zaakceptowaniu kosztów usługi niniejsze zlecenie naprawy stanowi umowę o dzieło na wykonanie tej naprawy.
 13. Czas naprawy sprzętu wynosi 14 dni roboczych od chwili dostarczenia do serwisu. Czas ten może ulec zmianie na skutek zmiennej dostępności części, niezależnej od serwisu. Czas ten może również ulec wydłużeniu w wyniku wykrycia przez serwis zatajonych informacji o zalaniu, ingerencji osób postronnych lub innych przyczyn komplikujących naprawę sprzętu.
 14. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 15. Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt do naprawy, klient dobrowolnie akceptuje powyższe postanowienia. Regulamin jest zarazem umową, na podstawie której świadczona jest usługa naprawy i która reguluje prawa oraz obowiązki wynikające z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony.